Sayfaici_Precautions_EN

The precautions, taken in the face of the COVID-19 Outbreak, which manifests a grave threat to human health, and deeply affects our economic and social lives all over the world, have become our top priority.
While the uncertainty of the Outbreak continues around the world, we are dedicated to pursuing our operations to support our customers and other stakeholders by protecting our employees’ health to the highest degree possible, with our understanding that the occupational safety of our employees assures the sustainability of our business.
Since the first days of the pandemic, Cimtas Group has been following the safety guidelines introduced by the Chinese and Turkish Governments at our 7 facilities located in China and Türkiye.
So far, Cimtas Ningbo, with a workforce comprising 400 Cimtas Employees, and which follows the Chinese Government’s hygiene and quarantine measures, has managed to continue operations without serious health issues or workday loss.
The COVID-19 Precautions and Practices which are applied at Cimtas Group’s 5 facilities in Türkiye follow Turkish Government legislation, reflecting good examples and effective implementations from China.
We can summarize the scope of Cimtas Group’s Precautions under 3 main headings, Hygiene, Social Distancing and Isolation, and Emergency Management.

HYGIENE
- Within the scope of Hygiene practices to prevent the spread of the epidemic, personal hygiene training sessions have been run for employees, and internal communication tools and media are used effectively.
- We started to take employees’ temperatures in the company shuttles before entering the facilities, and increased the cleaning frequency of shared areas and vehicles.
- We have multiplied the number of liquid hand disinfectants, and started distributing cologne for personal usage. While mask usage has been made mandatory, we distribute surgical type masks to our employees regularly.
- Ventilation is primarily provided with natural air. Areas that rely on air conditioning systems are cleaned and disinfected frequently.
SOCIAL DISTANCING & ISOLATION
- Within the scope of social distancing and Isolation measures, we defined a working discipline based on social distancing, with which we aim to secure maximum performance with the lowest numbers of the workforce.
- We increased the number of shifts, limited the use of meeting rooms, and implemented digital meetings. Manufacturing work instructions are also attended by small groups.
- The Dining Hall seating layout has been adjusted to accommodate social distancing conditions, and all non-food items are packaged separately.
- Employees at risk of chronic illnesses or who are over 65 years old, started to work from home. On the other hand, employees who continue to come to the facilities began to work according to social distancing in the offices, bays, shuttles, resting areas, dressing rooms, etc.
- Employees displaying flu symptoms, or who have relatives diagnosed with COVID-19, work from home.
- All international visits to/from our premises are temporarily suspended. In case of emergency and breakdown, A COVID-19 Procedure has been put in place for the entrances of domestic third parties to Cimtas Facilities.
EMERGENCY MANAGEMENT
- In case of emergency or breakdown, a COVID-19 Procedure has been put in place for the entry of domestic third parties to Cimtas Facilities.
- COVID-19 Precautions are defined and implemented by the Crisis Coordination Groups of Group Companies, led by the Cimtas Leadership Team.
- A COVID-19 Emergency Plan has been prepared within the scope of Crisis Management.
- An Emergency Case Process Management has been drawn up in accordance with this plan, and to ensure effective implementation and monitoring, and all related documents have been added to the Group Companies’ HSE System.

Sincerely,
CIMTAS MANAGEMENT

Sayfaici_Onlemler_TR

Tüm dünyada insan sağlığını tehdit eden, ekonomik ve sosyal hayatlarımızı derinden etkileyen COVID-19 Salgını’na yönelik alınan önlemler insan yaşantısının birinci önceliğine yerleşti.
Salgına yönelik belirsizlik dünya çapında devam ederken “Çimtaş’ta işlerimizin sürdürülebilirliğinin güvencesi İş Güvenliğidir” anlayışımız doğrultusunda çalışanlarımızın sağlığını mümkün olan en üst seviyede koruyarak, müşterilerimizi ve diğer paydaşlarımızı destekleyerek operasyonlarımıza devam ediyoruz.
Çimtaş Grup, Çin ve Türkiye’deki 7 farklı tesisinde salgının yayıldığı ilk günden bu yana Çin ve Türk Devletlerinin aldıkları tedbirlere uygun hareket etmektedir.
Çin Devleti tarafından uygulamaya alınan hijyen ve karantina tedbirleri doğrultusunda faaliyetlerine devam eden Cimtas Ningbo bugüne kadar 400 Çimtaşlı çalışanıyla ciddi sağlık vakası ya da iş günü kaybı yaşamamayı başarmıştır. Çimtaş’ın Türkiye’deki 5 tesisinde de yürürlükte olan “COVID-19 Önlem ve Uygulamaları ” Çin’deki örnek ve etkin uygulamaları yansıttığı gibi Türk Devletin’nin yürürlükteki yasal mevzuatını da içermektedir. 

Çimtaş Grup Şirketleri kapsamında alınan önlemleri Hijyen, Sosyal Mesafe ve İzolasyon, Acil Durum Yönetimi olmak üzere 3 ana grupta özetleyebiliriz.

HİJYEN
- Hijyen uygulamaları kapsamında salgının yayılımını engellemek amacıyla çalışanlara kişisel hijyen ile ilgili sürekli eğitimler verilirken, iç iletişim araç ve kanalları etkin bir şekilde kullanılmaktadır.
- Çalışma ve diğer ortak kullanım alanlarının/araçların temizlik sıklığını artırdık ve tesislere girmeden önce servislerde ateş ölçümü uygulamasına başladık.
- Çalışma alanlarındaki el dezanfektanlarını artırdık ve bireysel kullanım için sürekli kolonya dağıtımına geçtik. Maske kullanımı zorunlu hale getirilirken tıbbi maskeler düzenli olarak dağıtılmaktadır.
- Havalandırma öncelikle doğal hava ile sağlanmakta, mümkün olmayan alanlar için filtre sistemleri sürekli temizlenmekte ve dezenfekte edilmektedir.
SOSYAL MESAFE VE İZOLASYON
- Sosyal Mesafe ve İzolasyon önlemleri kapsamında bu dönemde az çalışan ile maksimum performans hedefimizden yola çıkarak sosyal mesafeye dayalı çalışma disiplinini tanımladık.
- Vardiya sayısını artırdık, toplantı odalarının kullanımını sınırlandırdık ve dijital toplantıları uygulamaya aldık. İmalat iş talimatları da az sayılı gruplar ile yapılmaktadır.
- Yemekhane düzeni sosyal mesafe kuralına uygun olarak değiştirilmiş, yemek hariç tüm diğer malzemeler ambalajlanmaktadır.
- Kronik hastalık riski taşıyan ve 65 yaş üzerindeki çalışanlarımızın evden çalışmaları sağlanırken işe gelmeye devam eden çalışanlarımız için ofis, hol, servis, dinlenme alanları, soyunma odaları, vb çalışma ortamlarında sosyal mesafe düzeninde çalışmaya geçilmiştir.
- Gribal semptom gösteren ya da iş dışında yakınlarında COVID-19 teşhisi koyulan çalışanlarımızın evden çalışmaları sağlanmaktadır.
ACİL DURUM YÖNETİMİ
- COVID-19 önlemlerinin tanımlanması ve uygulamaya geçirilmesi Çimtaş Üst Yönetimi liderliğinde Grup Şirketlerinin Kriz Koordinasyon Grupları tarafından yapılmaktadır.
- Kriz yönetimi kapsamında COVID-19 Acil Durum Eylem Planı hazırlanmış, plan dahilinde etkin uygulama ve takip için Acil Durum Süreç Yönetimi tanımlanarak ilgili tüm dokümanlar şirketlerimizin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerine kazandırılmıştır.

Saygılarımızla,
ÇİMTAŞ YÖNETİMİ

Sayfaici_

Related News